Przypadkowy lvremove

Co zrobić gdy omsknie nam się palec na klawiaturze i usuniemy nie ten wolumin co trzeba? Można go przywrócić z backupu:

$ grep remove /etc/lvm/archive/*
/etc/lvm/archive/vgname_00005.vg:description = "Created *before* executing 'lvremove /dev/vgname/lostone"
$ cp /etc/lvm/backup/vgname ~/vgname_lvm_backup
$ vgcfgrestore --verbose  -n lostone vgname
$ lvchange  -ay  /dev/vgname/lostone