Mounting KVM disk image

Click click (zakładam, że urządzenie /dev/loop0 jest dostępne):

$ losetup /dev/loop0 dysk.img
$ kpartx -a /dev/loop0
$ mount /dev/mapper/loop0p1 /mnt

…a po skończonej pracy:

$ umount /mnt
$ kpartx -d /dev/loop0
$ losetup -d /dev/loop0