Error opening terminal: rxvt-256color

$  apt-cache show ncurses-term
[...]
Description-pl: Dodatkowe definicje typów terminali
Funkcje biblioteki ncurses to niezależna od terminalu metoda aktualizacji
wyświetlania znaków na ekranie, z rozsądną optymalizacją.
.
Pakiet zawiera wszystkie definicje wielu terminali, które nie znalazły się w
pakiecie ncurses-base.
[...]
$ apt-get install ncurses-term # :)